Autorijles

De autorijlessen duren minimaal 50 minuten, maar u kunt ook kiezen voor 100 minuten, hetgeen aanbevolen wordt door de instructeur. In 100 minuten ben je net even wat langer bezig met het autorijden en over het algemeen hebben leerlingen die blokuren rijden minder lessen nodig tot het praktijkexamen dan kandidaten die enkel 50 minuten rijden. De keuze blijft uiteraard aan u. De instructeur heeft veel persoonlijke aandacht en om te kijken wat mogelijk is voor u, kan de instructeur aan de hand van een intake een eerlijke indicatie geven van het benodigde aantal lesuren en kosten. Deze intake is geheel vrijblijvend en de kosten hiervan bedragen € 60,- voor anderhalf uur.

De autorijlessen worden op een logische manier stapsgewijs opgebouwd in een zodanig tempo wat de leerling aan kan. Allereerst zal er aan de voertuigbeheersing gewerkt worden, nadat de leerling de auto redelijk tot goed onder controle heeft zullen de juiste kijktechnieken in diverse verkeerssituaties aangeleerd worden. Hierna zullen alle bijzondere verrichtingen worden behandeld in combinatie met de juiste kijktechniek. Wanneer het voorgaande is behandeld zal er gewerkt worden aan het zelfstandig route rijden en hierna volgt de examentraining. Tevens wordt de leerling technische kennis van het voertuig bijgebracht, waarvan de leerling enkele vragen op het praktijkexamen kan verwachten.

Tussentijdse toets

Het is op driekwart van uw opleiding ook mogelijk een tussentijdse toets te doen, dit is een toets die inzicht geeft in de kennis en kwaliteit van de leerling. Een toets waarmee u een vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen en technische vragen over de auto kunt verdienen en waarmee hij vertrouwen kan opbouwen, waardoor de kans om in 1 keer te slagen bij het CBR toeneemt.

U neemt mee voor de tussentijdse toets:

  • Een wettelijk toegestaan, geldig eigen identiteitsbewijs
  • Oproepformulier uitnodiging tussentijdse toets

Praktijkexamen

Aan het eind van de opleiding komt het rijexamen verkeersdeelneming in zicht. U gaat pas op examen als u voldoende voertuigbeheersing en verkeerskennis heeft, niet te vroeg en zeker ook niet te laat, want we willen dat de kans van slagen groot is zodat u het rijbewijs haalt en daarmee met een zeker gevoel zelfstandig de weg op kunt. Het examen verkeersdeelneming duurt maximaal 55 minuten. Eerst heb je een inleidend gesprek met de examinator in het examencentrum. Dan volgen op het parkeerterrein de ogentest en een aantal voorbereidings- en controlehandelingen bij de auto. Daarna gaat de examenrit van start. De examinator let onder meer op je kijkgedrag, de plaats op de weg en of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers en of je op je eigen veiligheid let. Ook let hij op je voertuigbeheersing in het verkeer.

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Ben je geslaagd, dan kan je met een wettelijk geldig legitimatiebewijs, een recente pasfoto en het vereiste bedrag het behaalde rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis in jouw woonplaats. Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Je instructeur is altijd bij dit gesprek aanwezig, zodat je de onderdelen die onvoldoende waren met je instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen.

Wat u meeneemt voor het praktijkexamen:

  • Een wettelijk toegestaan, geldig eigen identiteitsbewijs
  • Eventueel het uitslagformulier tussentijdse toets
  • Oproepformulier uitnodiging van het praktijkexamen

Vergeet tijdens uw rijlessen uw identificatie niet, u bent verplicht deze bij u te hebben. Heeft u deze niet bij u en er wordt gecontroleerd door de politie, dan volgt er een bekeuring!